صندلی انتظار ، صندلی پذیرایی

012 صندلی انتظار مدل 012 یک صندلی مناسب از جنس تمام چوب بعنوان صندلی پذیرایی پشت میز عسلی و یا چیدمان در کنار دیوار سالن انتظار می باشد صندلی پذیرایی از ازجنس تمام چوب می باشد و  قیمت مناسبی دارد صندلی انتظار012 بسیار زیبا و ارزان که حتی به عنوان مبل اداری نیز می توان از آن استفاده نمود

صندلی دانشجویی

صندلی دانشجویی

صندلی انتظار

صندلی انتظار

صندلی اپن

صندلی اپن

صندلی کنفرانسی

صندلی کنفرانسی

صندلی مدیریتی

صندلی کارمندی

صندلی کارمندی

میز جلو مبلی

میز جلو مبلی

میز کنفرانسی

میز کنفرانسی

میز مدیریتی

میز مدیریتی

میز کارمندی

میز کارمندی