صندلی انتظار

 صندلی انتظار مدل 01 یک صندلی مناسب بعنوان صندلی پذیرایی پشت میز های اصلی و یا چیدمان در کنار دیوار سالن انتظار می باشد صندلی انتظار01 فلزی می باشد بسیار قیمت مناسبی دارد و مدل چوبی همین کد نیز با کد 02 موجود می باشد صندلی مقاوم زیبا و ارزان که حتی به عنوان مبل اداری نیز می توان از آن استفاده نمود

صندلی دانشجویی

صندلی دانشجویی

صندلی انتظار

صندلی انتظار

صندلی اپن

صندلی اپن

صندلی کنفرانسی

صندلی کنفرانسی

صندلی مدیریتی

صندلی کارمندی

صندلی کارمندی

میز جلو مبلی

میز جلو مبلی

میز کنفرانسی

میز کنفرانسی

میز مدیریتی

میز مدیریتی

میز کارمندی

میز کارمندی