صندلی انتظار

 صندلی انتظار مدل 03 یک صندلی لمسه مناسب بعنوان صندلی پذیرایی پشت میز عسلی و یا چیدمان در کنار دیوار سالن انتظار می باشد این مدل فلزی می باشد و  قیمت مناسبی دارد صندلی مناسب که حتی به عنوان مبلمان اداری نیز می توان از این صندلی انتظار استفاده نمود

صندلی دانشجویی

صندلی دانشجویی

صندلی انتظار

صندلی انتظار

صندلی اپن

صندلی اپن

صندلی کنفرانسی

صندلی کنفرانسی

صندلی مدیریتی

صندلی کارمندی

صندلی کارمندی

میز جلو مبلی

میز جلو مبلی

میز کنفرانسی

میز کنفرانسی

میز مدیریتی

میز مدیریتی

میز کارمندی

میز کارمندی