صندلی انتظار

 صندلی انتظار مدل 04 یک صندلی انتظار مناسب بعنوان صندلی پذیرایی پشت میز عسلی و یا چیدمان در کنار دیوار سالن انتظار می باشد این مدل فلزی می باشد و  قیمت مناسبی دارد صندلی انتظار04 بسیار زیبا و ارزان که حتی به عنوان مبل اداری نیز می توان از آن استفاده نمود

صندلی دانشجویی

صندلی دانشجویی

صندلی انتظار

صندلی انتظار

صندلی اپن

صندلی اپن

صندلی کنفرانسی

صندلی کنفرانسی

صندلی مدیریتی

صندلی کارمندی

صندلی کارمندی

میز جلو مبلی

میز جلو مبلی

میز کنفرانسی

میز کنفرانسی

میز مدیریتی

میز مدیریتی

میز کارمندی

میز کارمندی