صندلی انتظار

صندلی انتظار مدل 11 یک صندلی انتظار بسیار شیک و راحت مناسب برای دکوراسیون اداری برای دور میز عسلی و یا کنار میز برای میزبانی از مراجعین می باشد صندلی انتظار 011  فلزی می باشد ، قیمت نسبتا مناسبی دارد ولی در این حال شیک وبسیار زیبامی باشد .

صندلی دانشجویی

صندلی دانشجویی

صندلی انتظار

صندلی انتظار

صندلی اپن

صندلی اپن

صندلی کنفرانسی

صندلی کنفرانسی

صندلی مدیریتی

صندلی کارمندی

صندلی کارمندی

میز جلو مبلی

میز جلو مبلی

میز کنفرانسی

میز کنفرانسی

میز مدیریتی

میز مدیریتی

میز کارمندی

میز کارمندی