صندلی دانشجویی

صندلی دانشجویی مدل FTLGیک صندلی با طراحی ساده وقیمت بسیار ارزان میباشد صندلی دانشجویی مدلFTLGاز باکیفیت ترین مواد پلاستیکی ساخته شده است ودارای عمر بسیار طولانی میباشد . صندلی دانشجویی مدلFTLGفضای کمی را اشغال میکند وقابلیت جابجایی ساده وآسان را دارد.صندلی پلاستیکی مدلFTLGقابل تهیه در رنگهای مختلف وهم چنین قابلیت شستشو آسان را دارد. این صندلی دانشجویی قابل استفاده در مدارس ودانشگاه ها وسایر موسسات آموزشی وهم چنین قابل تولید برای محصلین دست چپ میباشد.

صندلی دانشجویی

صندلی دانشجویی

صندلی انتظار

صندلی انتظار

صندلی اپن

صندلی اپن

صندلی کنفرانسی

صندلی کنفرانسی

صندلی مدیریتی

صندلی کارمندی

صندلی کارمندی

میز جلو مبلی

میز جلو مبلی

میز کنفرانسی

میز کنفرانسی

میز مدیریتی

میز مدیریتی

میز کارمندی

میز کارمندی