صندلی پلاستیکی

صندلی پلاستیکی مدل FLGیک صندلی با طراحی ساده وقیمت بسیار ارزان میباشد صندلی پلاستیکی مدل FLGاز باکیفیت ترین مواد پلاستیکی ساخته شده است ودارای عمر بسیار طولانی میباشد . صندلی پلاستیکی مدلFLGفضای کمی را اشغال میکند وقابلیت جابجایی ساده وآسان را دارد.صندلی پلاستیکی مدلFLGقابل تهیه در رنگهای مختلف وهم چنین قابلیت شستشو سریع وآسان را دارد. این صندلی قابل استفاده در ادارات وموسسات وسایر مراکز میباشد..

صندلی دانشجویی

صندلی دانشجویی

صندلی انتظار

صندلی انتظار

صندلی اپن

صندلی اپن

صندلی کنفرانسی

صندلی کنفرانسی

صندلی مدیریتی

صندلی کارمندی

صندلی کارمندی

میز جلو مبلی

میز جلو مبلی

میز کنفرانسی

میز کنفرانسی

میز مدیریتی

میز مدیریتی

میز کارمندی

میز کارمندی