صندلی پلاستیکی

صندلی پلاستیکی مدل148یک صندلی با طراحی ساده و قیمتی مناسب میباشد صندلی پلاستیکی مدل148دارای روکش پارچه ای ودارای عمر بسیار طولانی میباشد . صندلی پلاستیکی مدل148فضای کمی را اشغال میکند وقابلیت جابجایی ساده وآسان را دارد.صندلی پلاستیکی مد148قابل تهیه در رنگها وطرح های مختلف وهم چنین قابلیت شستشو سریع وآسان را دارد. صندلی پلاستیکی 148 قابلیت استفاده در ادارات وموسسات وسایر مراکز میباشد.

صندلی دانشجویی

صندلی دانشجویی

صندلی انتظار

صندلی انتظار

صندلی اپن

صندلی اپن

صندلی کنفرانسی

صندلی کنفرانسی

صندلی مدیریتی

صندلی کارمندی

صندلی کارمندی

میز جلو مبلی

میز جلو مبلی

میز کنفرانسی

میز کنفرانسی

میز مدیریتی

میز مدیریتی

میز کارمندی

میز کارمندی