صندلی کنفرانسی

صندلی کنفرانسی مدل 2060  یک صندلی اداری شیک وبادوام وبا قیمت اقتصادی مناسبی میباشد که در ادارات دولتی و سازمانها در اطراف میز کنفرانسی مورد استفاده قرار میگیرد صندلی کنفرانسی مدل 2060 در کنار میز مدیریت و یا دورمیز کنفرانس درمبلمان اداری مورد استفاده قرار میگیرد صندلی کنفرانسی مدل 2060  میتوان در رنگهای متفاوت از جنس پارچه ای ویا چرمی تهیه وتولید کردودر اختیار مشتری قرار داد از صندلی کنفرانسی مدل 2060 میتوان به عنوان صندلی انتظار در یک محیط اداری ویا درمانگاه مورد استفاده قرار دادناگفته نماند که یک صندلی اداری نمیتواند جای یک مبلمان اداری را بگیرد این صندلی کنفرانس قابلیت شستشو راحت آسان را فراهم میکند.

صندلی دانشجویی

صندلی دانشجویی

صندلی انتظار

صندلی انتظار

صندلی اپن

صندلی اپن

صندلی کنفرانسی

صندلی کنفرانسی

صندلی مدیریتی

صندلی کارمندی

صندلی کارمندی

میز جلو مبلی

میز جلو مبلی

میز کنفرانسی

میز کنفرانسی

میز مدیریتی

میز مدیریتی

میز کارمندی

میز کارمندی