صندلی کنفرانسی

صندلی کنفرانسی مدل 2522 یک صندلی اداری شیک وبادوام میباشد که در ادارات وشرکتهادر اطراف میز کنفرانسی مورد استفاده قرار میگیرد این صندلی کنفرانسی مدل 2522 در کنار میز مدیریت ویا دورمیز کنفرانس درمبلمان اداری مورد استفاده قرار میگیرد صندلی کنفرانس مدل 2522 میتوان در رنگهای متفاوت از جنس پارچه ویا چرم تهیه وتولید کردودر اختیار مشتری قرار داد این صندلی کنفرانسی را میتوان با میز کنفرانسی مشکی رنگ از چنس رویه چرم ست نمایید

صندلی دانشجویی

صندلی دانشجویی

صندلی انتظار

صندلی انتظار

صندلی اپن

صندلی اپن

صندلی کنفرانسی

صندلی کنفرانسی

صندلی مدیریتی

صندلی کارمندی

صندلی کارمندی

میز جلو مبلی

میز جلو مبلی

میز کنفرانسی

میز کنفرانسی

میز مدیریتی

میز مدیریتی

میز کارمندی

میز کارمندی