صندلی کنفرانس

صندلی کنفرانس مدل 460 یک صندلی اداری شیک وزیبامیباشد که در ادارات دولتی وشرکتها وسازمانها در اطراف میز کنفرانسی مورد استفاده قرار میگیرد صندلی کنفرانسی مدل 460 در کنار میز مدیریت ویا دورمیز کنفرانس درمبلمان اداری مورد استفاده قرار میگیرد صندلی کنفرانسی مدل 460 میتوان در رنگهای دلخواه مشتری از جنس پارچه ویا چرمی تهیه وتولید کردودر اختیار مشتری قرار داد صندلی کنفرانسی مدل 460 را میتوان با میز کنفرانسی مشکی رنگ ست نمایید از صندلی کنفرانسی مدل 460 میتوان به عنوان صندلی انتظار در یک محیط اداری ویا درمانگاه مورد استفاده قرار دادناگفته نماند که یک صندلی اداری نمیتواند جای یک مبلمان نیم ست اداری را بگیرد وهم چنین صندلی کنفرانس قابلیت شستشو راحت وآسان را برای مصرف کننده فراهم میکند .

صندلی دانشجویی

صندلی دانشجویی

صندلی انتظار

صندلی انتظار

صندلی اپن

صندلی اپن

صندلی کنفرانسی

صندلی کنفرانسی

صندلی مدیریتی

صندلی کارمندی

صندلی کارمندی

میز جلو مبلی

میز جلو مبلی

میز کنفرانسی

میز کنفرانسی

میز مدیریتی

میز مدیریتی

میز کارمندی

میز کارمندی