میز جلومبلی

میز جلو مبلی مدل 610 یک میز شیک وزیبا وبا طراحی اصولی وقیمت اقتصادی بسیار ارزان میباشد این میزعسلی مدل 610 قابل استفاده درادارات دولتی وموسسات برای پذیرایی از مهمان در جلوی مهمان قرار میگیرد میز جلو مبلی مدل 610در طرح ها ورنگهای مختلف تهیه وتولید میشود که توسط کالیته رنگ چوب توسط مشتری انتخاب میشود میز جلو مبلی مدل 610را میتوان در ابعاد مختلف بنابر سفارش مشتری تولید وارائه شود. 

صندلی دانشجویی

صندلی دانشجویی

صندلی انتظار

صندلی انتظار

صندلی اپن

صندلی اپن

صندلی کنفرانسی

صندلی کنفرانسی

صندلی مدیریتی

صندلی کارمندی

صندلی کارمندی

میز جلو مبلی

میز جلو مبلی

میز کنفرانسی

میز کنفرانسی

میز مدیریتی

میز مدیریتی

میز کارمندی

میز کارمندی