میز کانتر

میزکانترمدل1025یک میز کانتر با طراحی زیبا وقیمت اقتصادی مناسب ودارای ظاهری زیبا میباشد میز کانتر مدل 1025 را میتوان به عنوان میز کامپیوتر استفاده کرد میز کانتر مدل 1025قابل استفاده در دفتر پیشخوان ، دانشگاه ها وسایر مراکز آموزشی میباشد. میز کانتر مدل1025را میتوان با صندلی کامپیوتر ویا صندلی کارمندی به رنگهای مشکی ویا قهوه ای روشن ست نمایید.

صندلی دانشجویی

صندلی دانشجویی

صندلی انتظار

صندلی انتظار

صندلی اپن

صندلی اپن

صندلی کنفرانسی

صندلی کنفرانسی

صندلی مدیریتی

صندلی کارمندی

صندلی کارمندی

میز جلو مبلی

میز جلو مبلی

میز کنفرانسی

میز کنفرانسی

میز مدیریتی

میز مدیریتی

میز کارمندی

میز کارمندی