اخبار فرید صنعت

طی قرار دادی که میان گروه صنعتی فرید صنعت و شرکت شیمی گستر به مدیریت بهنام بابانژاد  نوشته شد مکتوب گردید که میز و صندلی های اداری شرکت  شیمی گستر

توسط گروه صنعتی فرید صنعت تامین گردد علت این قرار داد سابقه ی همکاری دراز مدت میان بهنام بابانژاد و  مدیریت مجموعه ی فرید صنعت میباشد آقای بابانژاد اعلام  کرد که طی  همکاری پیشین با شرکت ما و تامین صندلی های اداری برای تجهیزات نمایشگاهی  غرفه شرکت شیمی گستر در نمایشگاه فراورده های نفتی رضایت صددرصد از کالا و محصولات ما داشته است به همین منضور آقای بهنام بابانژاد تصمیم به همکاری با ما در این پروژه نیز گرفته اند

صندلی انتظار

صندلی انتظار

صندلی اپن

صندلی اپن

صندلی کنفرانسی

صندلی کنفرانسی

صندلی مدیریتی

صندلی کارمندی

صندلی کارمندی

میز جلو مبلی

میز جلو مبلی

میز کنفرانسی

میز کنفرانسی

میز مدیریتی

میز مدیریتی

میز کارمندی

میز کارمندی